Medvetet medveten ♥

Medvetet medveten.web

 

Om du är medvetet medveten, då är du oftast medveten om det och använder din medvetenhet för att öka din medvetenhet ännu mer ♥

Är du omedveten, så är du inte ens medveten om det …

 

För mig innebar min AuraTransformation™ 〈bland annat〉 att jag både fick tillgång till mer av mitt medvetande, men även att jag fick kraften att använda mig av det jag redan hade.
Det blev helt enkelt lättare att förstå mig själv och mina behov, men även lättare att se och förstå omgivningen och dess agerande.

Vill du veta mer, varmt välkommen ♥

Medvetet medveten.web

  • Facebook
  • Twitter
  • Email