Lev MED, istället för emot…

Lev MED livet istället för att vara emot.anneliebostrom.se.

Motstånd begränsar och förminskar, krymper och minimerar, dels inåt både psykiskt och även rent fysiskt, men även utåt så begränsar ett motstånd oss enormt.

Att leva MED livet är för mig att se det som fungerar och därifrån vidga sig. Att se och tillgodose de egna behoven istället för att anpassa sig efter andra och försaka sig själv.
(Att vara emot, är för mig att fokusera på, bråka, sura över, angripa de eller det som inte är bra eller fungerar)

Hur ska någon som är ”emot” kunna utvecklas, när den inte vill, utan spjärnar emot och redan har bestämt sig för att inte vilja vara positiv…

Rent fysiskt när människan har ett motstånd till någonting, så kan man beskriva det som att även cellerna drar ihop sig, minimerar sig själva. Vi bryter alltså rent fysiskt ner vår kropp då vi väljer att gnälla, klaga på andra, motsätter oss förändringar vi inte kan styra över…
Många har tagit ett överlevnadsbeteende som enbart ska gynna oss vid extrem fara och gjort det till ett normalt, vardagligt sätt att bete oss.

Det här kan då givetvis också vändas och användas på ett positivt, utvecklande och expanderande sätt för oss människor.

Att välja glädje och det som ger glädje stärker och bygger upp oss.
Att se sig själv istället för att fokusera på andra, hitta det som fungerar, det som är positivt och låta det växa är stärkande.

I min värld så kommer vi människor inte framåt, skapar något nytt och utvecklas om vi ständigt stannar i motstånd, följer de som är emot saker, klagar och dömer. Vi kommer framåt då vi ser möjligheter och vågar välja nya vägar, dvs utvecklas framåt i livet.

Att ta hand om sig själv, ha tillit till sig själv, inte låta sig styras av yttre värderingar, att acceptera andra, ha medkänsla mot andra och framförallt sig själv är ett grundbehov för oss. Vi är ämnade att leva i harmoni. När vi gör detta vibrerar cellerna i kroppen i sin ursprungliga vibration, de mår bra. När varje cell i kroppen mår bra, när de expanderar så mår vi bra, vi utvecklas och lever ❤️

Vad väljer du?

Fokuserar du på det som fungerar (istället för det som är dåligt)?
Väljer du att hitta lösningar (istället för att se alla problem)?
Tar du fram vardagens glädje (istället för att fokusera på ”måsten”)?

Eller har du fastnat i det något ”enklare” alternativet att klaga på allt och alla…

Vill du kanske ha hjälp att komma ur en negativa spiral..?

Med Kärlek och omtanke/
©Annelie Boström – Auraförmedlare™ – Hälsoinspiratör

Lev MED livet istället för att vara emot.anneliebostrom.se.

[contact-form]

www.universellbalans.se – mer energi i vardagen
www.balansbutiken.se
www.anneliebostrom.se
www.soladey.se – Joniska tandborstar – Framtidens tandvård

  • Facebook
  • Twitter
  • Email